Образовање за Србију

9-11. ФЕБРУАР 2023.
ПОКРЕТАЧИ ПРОМЕНА:
НОВЕ УЛОГЕ У ОБРАЗОВАЊУ

9-11. ФЕБРУАР 2023.
ПОКРЕТАЧИ ПРОМЕНА:
НОВЕ УЛОГЕ У ОБРАЗОВАЊУ

Фондација „Образовање за Србију”, уз подршку Финске амбасаде у Србији, Нордијске пословне алијансе и Уникредит банке, организује стручни скуп посвећен финском образовању. Као један од најбољих образовних система у свету, фински педагошки модел је познат по томе да инспирише и ученике и наставнике да заједно граде знање. Циљ овог стручног скупа, који ће бити организован пленарно као конференција и интерактивно као радионице, јесте да упозна све просветне раднике са овим педагошким концептом и да их охрабри да иновирају своју наставну праксу.

Конференција и радионице се организује уживо у Београду. 

Више информација о месту одржавања догађаја добићете до 31. 01. 2023. године.

* С обзиром на то да је капацитет простора ограничавајући фактор, потврде о резервацији места ће бити послате до 31. јануара 2023. године.

Сви догађаји које Фондација „Образовање за Србију” организује су бесплатни. Као непрофитна организација, трудимо се да Србији донесемо иновативне педагошке идеје и пружимо подршку наставницима, младима и деци, дајући им конкретна знања, вештине, алате и решења која се нашироко користе у свету – без финансијске користи

Уколико желиш да нас подржиш у иницијативи да ову конференцију донесемо што већем броју наставника широм Србије, помози нам да прикупимо средства преко платформе www.Donacije.rs. Ова средства ће се употребити да организујемо онлајн стриминг и тиме пружимо прилику сваком наставнику да научи више од финских колега. Донација није обавезна али је више него добродошла.

Фински педагошки модел

Фински педагошки модел се заснива на принципима позитивне психологије, интринзичке мотивације, дечије радозналости и креативности. Наставници и ученици заједно учествују у стварању новог знања, а уместо фронталног облика наставе, у учионицама преовлађује интерактиван рад и пројектно оријентисана настава. Не постоји једноставно објашњење зашто је фински образовни систем тако успешан али иновације, које су применили у свом школству пре више деценија, сада показују изузетно добре резултате, који Финску већ више година стављају на прво место светских индекса за образовање.

Једнаке могућности за све

Главни циљ финског образовног система је да обезбеди квалитетно опште образовање. То значи да сви грађани исте бесплатне, инклузивне и свеобухватне могућности образовања. Образовање је у потпуности бесплатно за све, деца у школи имају бесплатне здраве оброке, а бесплатни су и сви дигитални уређаји и алати који се користе у настави.

Учење засновано на феномену

Мултидисциплинарни приступ, које је усресређен на ученика, заснива се на решавању проблема, истраживању и искуственом учењу. Овакав модел наставе представља својеврсну револуцију у учењу због које је Финска успела да релативизује и контекстуализује процес учења. Деца уче са свхом и повезују концепте које истражује са релевантним глобалним проблемима.

Учење кроз игру

Фински вртићи и предшколске установе прате национални наставни план и програм за образовање и бригу о раном детињству, који омогућава деци да буду деца, да уживају у својој радозналости, креативности и безбрижности, и да свет спознају откривајући га кроз игру. Игре су добро структуриране и осмишљене тако да имају сврху, како би деца могла да заволе учење кроз динамичне наставне активности. Васпитачи имају апсолутну аутономију да свој педагошки рад подреде благостању детета.

Персонализовано учење

Учење је персонализовано за сваког ученика оснаживањем његових талената и унапређењем њихових недостатака – нема „ћорсокака“ и ниједно дете није препуштено само себи. Напредак сваког ученика прати се кроз исходе учења националног курикулума, а велику улогу у персонализацији имају и родитељи, који узимају веома активну улогу у образовању. Ученици се охрабрују да уче свесно и са сврхом, бирајући начине на које желе да откривају феномене и концепте.

Нема стандардизованог тестирања

Учење се процењује кроз различите квалитативне методе које се фокусирају на укупан развој ученика и учење меких вештина, пре него на њихове вештине памћења и квантитативне резултате. Кроз различите врсте формативног оцењивања, ученици се непрестано усмеравају и мотивишу да увек теже ка бољем. Самопроцена је веома важна за развијање свести ученика о томе шта могу, шта желе и како до тога да дођу.

Минимални домаћи задатак

Нарочито током првих година школе, домаћи задаци су минимални, а школски дани кратки. Ово оставља више времена за игру и хобије после школе и развијање меких вештина ван учионице, што доприноси доприноси и високом степену задовољства животом ученика. Домаћи задаци нису конципирани тако да ученици понављају оно што су учили на часу, већ да науче нешто ново и да истражују уз помоћ родитеља, других чланова породице или шире средине у којој живе.

Аутономни наставници

Фински наставници су високо обучени кроз обавезну мастер диплому. Наставници су мотивисани кроз аутономију која им је дата да планирају сопствену наставу и ресурсе. Велики део образовања сваког наставника је учење како да прилагоди наставу различитим врстама ученика. Наставници много времена проводе у сарадњи и заједничком планирању активности, како би истраживање феномена било усаглашено и повезано.

Технологија подршке

Школе у Финској користе широк спектар дигиталних алата и решења за подршку учењу. Технологија се користи на сврсисходан начин како би се побољшало искуство учења кроз дигитализацију и развијање дигиталних вештина. Школе користе разне платформе за учење које су бесплатне, а сваки ученик има свој дигитални уређај који користи током наставе. Процес дигитализације у настави помаже и наставницима да брже и лакше припремају наставне активности.

Инклузивно образовање

Образовање ученика са посебним потребама је одлично интегрисано у национални образовни систем Финске. То значи да су сви ученици подржани, без обзира на то колика и каква им је подршка потребна. Наставници пролазе кроз посебне обуке како би боље разумели разне начине на које могу помоћи деци са посебним потребама.

Целоживотно учење

Фински образовни систем промовише целоживотно учење јер промене у личном и колективном образовању треба да прате промене у друштву и науци. Без обзира на старосно доба и професионално искуство, сви грађани могу да наставе школовање у флексибилном систему, бирајући области, феномене и концепте које желе да истражују. Учење никада не престаје.

Њ.Е. Кимо Лахдевирта

Фински амбасадор у Србији

Бранко Ружић

Министар просвете

Ива Петровић

Извршна директорка Нордијске пословне алијансе

проф. др Раимо Сало

Директор за глобална партнерства Универзитета Оулу (Финска)

Нерина Барбоса

Представник глобалне мреже „Образовање за све”

Никола Вулетић

Председник Управног одбора Уникредит банке у Србији

др Светлана Белић Малинић

Извршна директорка Фондације „Образовање за Србију”

Јована Живковић

Водитељка радионице Фондације „Образовање за Србију”

Зорка Вуковић

Водитељка радионице Фондације „Образовање за Србију”

Александра Иконов

Водитељка радионице Фондације „Образовање за Србију”

ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈА У ФИНСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

УЧЕЊЕ ЗАСНОВАНО НА ИСТРАЖИВАЊУ ФЕНОМЕНА

ПРИНЦИПИ СТЕМ НАСТАВЕ У ФИНСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ КАО СРЕДСТВО ЗА БОЉЕ УЧЕЊЕ

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

Конференцију ће отворити Њ.Е. Кимо Лахдевирта, фински амбасадор у Србији, и министар просвете, г. Бранко Ружић. Гостујући предавачи из редова међународних организација, државних институција и финске образовне струке, излагаће на теме у вези са утицајем које образовање има на друштвене концепте.

9. фебруар

Прва сесија

9. фебруар

Друга сесија

ТЕМАТСКЕ РАДИОНИЦЕ

Тематске радионице представљају практични део примене финске педагогије. Учесници ће бити у прилици да сазнају више о томе како да употребе финске моделе у својим учионицама, како да мотивишу ученике, како да истражују феномене и како да повежу градиво са стварним животом.

10. фебруар

(кликни термин за више информација)

11. фебруар

(кликни термин за више информација)

* С обзиром на то да је капацитет простора ограничавајући фактор, потврде о резервацији места ће бити послате до 31. јануара 2023. године.

У САРАДЊИ СА